Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.12.06

Maus György: Együtt a Környezetért!

 "kornyezetvedelem.jpgKörnyezetünk gyorsuló változásának következményei és a teendők tudományos megalapozása " Konferencia

Maus György elnök, és Csiga Sándor alelnök képviselte a Légtér Közhasznú Egyesületet a Konferencián. A konferencia fő célja a környezet állapotában a természeti erők és az emberi tevékenységek által kiváltott jelentős változások – emberi egészséget, a természeti és a társadalmi-gazdasági rendszereket érintő – hatásainak áttekintése, a káros hatásokkal kapcsolatos megelőzési, mérséklési, illetve helyreállítási lehetőségek értékelése. De e megközelítések is csak akkor alkalmazhatók kellő hatékonysággal, ha megfelelő, tudományosan megalapozott ismereteink vannak a környezet változását kiváltó hajtóerőkről, az egyes hatásmechanizmusok összefüggéseiről, mindezek lehetséges jövőbeli alakulásáról, a hatásviselő területek sérülékenységéről, valamint ha – a változásokat kiváltó folyamatok kezelése mellett – megfelelően felmérjük a káros hatások mérséklését és az alkalmazkodási képességek erősítését célzó, számításba vehető válaszintézkedéseket. Mind a hajtóerők, mind a hatások tekintetében az elmúlt évtizedekben a tudományos megfigyeléseknek és vizsgálatoknak köszönhetően ismereteink rendkívüli mértékben gazdagodtak. Ugyanakkor a környezetet érintő hatások is sokrétűbbek lettek, s számos vonatkozásban globális szintűvé is váltak. Mindezekre tekintettel azt is a konferencia céljának tekinthető, hogy legalábbis az előadásokban ismertetett területeken megfogalmazásra kerüljenek a környezet változásának jobb megismerését és a szükséges válaszlépések jobb tudományos megalapozását szolgáló ajánlások

Magyar Tudományos Akadémia

Maus György a Légtér Közhasznú Egyesület elnöke fontosnak véli az egyesület jelenlétét a konferencián:
 - Megítélésem szerint, a magyarországi civil szervezetek estében is szükségszerű a globalizálódás, az Maus György elnökeurópaizálódás. Felismertük, hogy közösen nagyobb súlyra tehetünk szert a döntéshozatalok során, aktívabb részvételre vagyunk képesek az európai uniós és nemzeti operatív-, akcióprogramok stratégiák véleményezésében.  Az eddigi tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy szükségszerűvé vált a korábbinál szorosabban együttműködő formális és informális keretek között működő civil hálózatok létrehozása, valamint a meglévők erősítése.
Másrészt általános tendencia, hogy lassan a civil szféra fejlődési pályáján is kezdenek beérni azok a tanulási folyamatok, amelyek komolyabb nyomásgyakorló csoporttá tehetik a Légtér Egyesületet. A tiltakozó akciók mellett előtérbe kerül a szakértői tőke bevonása a környezetvédelmi civil szervezetek részéről. Ez segít abban is, hogy a zöldek presztízse erősödjön a társadalomban, ne csak mint proteszt-mozgalom tekintsen a tevékenységükre. Itt persze szükség van tapasztalatokra, követhető mintákra a társadalmi egyeztetésben történő részvétel jellegéről, a hatáskörök és érdekek pontos lehatárolódásáról.