Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2005.12.14

Zuglói javaslatok a Zajvédelmi Bizottságban

Kép

Változatlanul sokan keresik meg a zuglói önkormányzatot a repülőgépek által okozott zajjal kapcsolatos problémáikkal. Segítséget várnak és javaslatokat is megfogalmaznak. Azt kérik, hogy határozottan lépjünk fel a lakosságot zavaró zajjal szemben. Zugló polgármestereként meg szeretném erősíteni, hogy továbbra is határozottan képviseljük a lakossági érdekeket, és köszönettel vesszük a jó ötleteket, javaslatokat, melyek ennek az egyre zavaróbb problémának a mérséklésére irányulnak. Érdekeink képviseletére a legnagyobb lehetőség a repülőtéren működő Zajvédelmi Bizottságbannyílik, hiszen a vonatkozó rendelet szerint ,, A zajvédelmi bizottság jogosult arra, hogy a repülőtér létesítésével, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban a környezet védelme érdekében javaslatokat tegyen az illetékes légiközlekedési-, környezetvédelmi- és építési hatóságok számára”.

Úgy tűnik, sikerül a résztvevő önkormányzatok érdekeit összehangolni és egységesen fellépni. Rozgonyi Zoltán alpolgármester úr, aki a bizottságban Zuglót képviseli, konkrét javaslatokat fogalmazott meg, melyeket 2005. december 14-én tartott ülésén a Zajvédelmi Bizottság többsége elfogadott. A Ferihegyi repülőtér forgalmából eredő zajterhelés csökkentése érdekében tett zuglói javaslatok a következők voltak:
1. Az érdekelt szaktárcák jogalkotási szinten vizsgálják meg és tegyenek javaslatot egy vagy több új polgári- és/vagy állami repülésekre szolgáló repülőtér kialakításának lehetőségére a ferihegyi zaj- és környezetterhelés csökkentése érdekében.
 
2. Cargó-, kisgépes-, katonai-, low-cost (fapados) repülőgépek/járatok áthelyezése más repülőterekre.
 
3. Kezdeményezzük a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló
176/1997. (X. 11.) Kormányrendelet módosítását, speciális szabályozás kidolgozását a repülőgépek által okozott zaj mérésére és értékelésére (jelenleg a maximált egyenértékű zajszint nem nyújt megfelelő védelmet az egyedi zajkibocsátásokkal kapcsolatosan).
 
4. Javasoljuk az éjszakai repülőgép forgalom megszüntetését (jelenleg a forgalom kis hányada, maximum hat gép repülhet ebben az időszakban, de az éppen elég zavaró lehet a pihenő emberek számára).
 
5. A Bizottság javasolja, hogy a Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLH) rendeljen el új eljárást a zaj gátló védőövezetek kijelölésére. Kerüljenek felülvizsgálatra a Budapest Airport Zrt. (BA Zrt) által korábban szolgáltatott alapadatok. Új számítási alapadatokat adjanak meg:1994-2004-ig, valamint új tervezett forgalmi adatokat 2005-2014-ig prognosztizáltan. Az új alapadatok PLH által történő záradékolása előtt a BA Zrt. bocsássa azt a Zajvédelmi Bizottság rendelkezésére, egyeztetés végett (úgy gondoljuk, hogy a jelenleg figyelembe vett alapadatok és a tervezett forgalomnövekedési adatok is pontatlanok, alábecsültek).
 
6. Javasolja a Bizottság a légiközlekedésről szóló törvénynek az EU normáival összhangban történő módosítását, amely lehetővé tenné a szabályok ellen vétő légitársaságok/ pilóták felelősségre vonását, szankcionálását.
 
7. A jelenleg érvényben lévő repülési eljárások akusztikai felülvizsgálata, a lakosságot érintő zajterhelés minimalizálása érdekében (a 2005. májusi légtérszerkezet változáskor a légi útvonalak kijelölésekor csak a repülésbiztonsági és forgalomszervezési szempontokat vették figyelembe).
 
8. A Budapest Airport Zrt. üzemeltetési engedélyének bemutatása (a Ferihegyi repülőtér csak mint régen működő repülőtér kaphat üzemeltetési engedélyt, de vannak teljesítendő előírások, elvárások a működéssel kapcsolatban).
 
Az elfogadott javaslatokról a bizottság elnöke 2005. december 21-én tájékoztatta Fejéregyházi Lászlót, a Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatóját. A bizottsági javaslatokkal tehát hatósági, jogalkotói (minisztérium) szintre tudtuk emelni a problémát, mellyel így esetleg a kormány is kénytelen lesz foglalkozni.
Tekintettel arra, hogy a repülőtér privatizációja után az új tulajdonos olyan nyilatkozatot tett, hogy tervei szerint az utasforgalom 2008-ig 2 millió fővel fog nőni, 2020-ra pedig el fogja érni a 20 millió főt (amely a jelenlegi utaslétszám majdnem háromszorosa), a légtérzaj a budapestiek, így a zuglóiak egyik legfontosabb problémája lesz a jövőben is. Széleskörű összefogásra van tehát szükség. Azt kérem a kerület országgyűlési képviselőitől, hogy a Parlamentben ők is képviseljék a zuglóiak jogos érdekeit.
A zuglói érintett civilek aktivitására is szükség van, az ő összefogásuk és tiltakozó hangjuk el kell hogy érjen a döntéshozókhoz. Ismereteim szerint a közelmúltban Légtér Egyesület néven civil szerveződés jött létre a lakossági kérések és javaslatok összehangolása és megfogalmazása érdekében. Az egyesület vezetője Porkoláb Mátyás II. kerületi alpolgármester, az elnökségben zuglói civilek is megtalálhatók. Velük is folyamatosan kapcsolatot tartunk, javaslataikat, véleményüket a Zajvédelmi Bizottságban képviseljük.
A közelmúltban XVII. kerületi polgárok birtoksértési és kártérítési pert indítottak a Budapest Airport Rt. ellen. A perhez tíz zuglói lakos is csatlakozott, akik kérték, hogy az önkormányzat perköltségüket vállalja át. Miután szerettük volna megkímélni Zugló lakosságát a tömeges perindítás költségeitől és a problémafelvetéssel egyetértünk, ennek a próbapernek tekinthető eljárásnak a perköltségét javaslatom szerint az önkormányzat kifizette volna. A Képviselő–testület MSZP-SZDSZ többsége azonban elutasította az előterjesztést, pedig a javaslat szerint egy esetleges vesztes per költségét maximum 200 000 forintig vállaltuk volna át. Az elfogadott módosító javaslat szerint viszont a márciusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalni fogunk a Zajvédelmi Bizottság munkájáról, a tervezett zajvédelmi övezetekről, és annak Zuglót érintő hatásairól, valamint a zuglói kártérítési igényekről.
A Zuglói Önkormányzat megbízásából egy független szakértő cég ellenőrző zajméréseket végez, ennek eredményéről a Zuglói Lapok következő számában fogok tudni részletes tájékoztatást adni.

Rátonyi Gábor

polgármester

 

Lap tetejére